Железарска работилница от XIV век откриха край “Свети 40 мъченици”

Публикувано на чт, 23 Авг. 2018
631 четения

Изцяло запазена железарска работилница, която датира от втората половина на XIV век, разкриха археолози в южния двор на манастирската лавра “Свети 40 мъченици” във Велико Търново. Проучванията на обекта се извършват под ръководството на проф. Константин Тотев от търновския филиал на Националния археологически институт с музей при БАН и доц. Евгени Дерменджиев от Регионалния исторически музей в старата столица.
Работилницата е с две пещи за преработка на суровина, която със сигурност е желязо, тъй като бяха открити голям брой железни крици, обяснява проф. Тотев. Помещението е с размери 3 на 4 м и е било използвано само като ателие, а не за живеене. По откритите монети можем със сигурност да твърдим, че работилницата е от столичния период на Търново, допълва археологът.
В същата част на обекта специалистите са попаднали на много интересни строителни бъркала, свързани с изграждането на ранновизантийското укрепление, което е подсигурявало доставката на вода за крепостта на хълма.
Вече втори месец продължават разкопките на обекта “Църква и баня, южно от манастира “Свети 40 мъченици”. През този археологически сезон те се провеждат със средства от Министерството на културата, което е отпуснало 9000 лв. Но се предвиждат и спасителни проучвания с финансиране от фирмата, която ще ремонтира пътя над историческия храм. Проектът за ремонтните дейности ще бъде съобразен с резултатите от проучванията.
До края на разкопките тази година археолозите се надяват да доразкрият южния край на ранновизантийското укрепление, което охранява водоснабдяването на града на Царевец през VI век. Усилията им са насочени и към изследване на средновековния комплекс от пещи и работилници за желязо от XIV век. При ремонта на пътя над обекта екипът планира да доразкрие апсидата на църквата. Този последен етап на проучването ще се осъществи през есента и ще има спасителен характер, тъй като при срутване на пътя е унищожена част от автентичната архитектура на църквата и банята, посочи проф. Константин Тотев.
Разкопките южно от църквата “Свети 40 мъченици” в западното подножие на хълма Царевец стартираха през 2007 г. и досега се провеждаха със средства на Националния исторически музей в София и Министерството на културата. Благодарение на МК беше изградено надеждно защитно покритие над средновековния храм, преустроен в баня. Той беше открит още първата година и датира от втората половина на XIV век. Не е изключено тази църква да е играла ролята на манастирска крипта. Още в началото на XV век храмът е превърнат в баня, която функционира докъм средата на XVI век. Впоследствие теренът е зает от голям християнски следстоличен некропол, разположен от двете страни на църквата “Свети 40 мъченици”. В края на XVII – началото на XVIII век, светинята става джамия, а около нея възниква и мюсюлмански некропол.
Златина ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново