„Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”

Публикувано на пн, 29 юни 2015
520 четения

На 24 юни в град Елена се проведе заключителна пресконференция на проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица” по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007 – 2013)

Ръководителят на проекта г-жа Юлия Вараджакова запозна присъстващите с изпълнението на заложените дейности и основната цел, която е насочена към подкрепа и увеличаване на интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Елена, Лясковец и Златарица.

По време на проекта бяха изработени три туристически пакета, включващи културен туризъм, кухнята от старото време, природни забележителности и еко маршрути. Бе изготвена маркетингова стратегия за позициониране на новите туристически пакети с оглед очертаване на средносрочна и дългосрочна стратегия за популяризиране на дестинацията.

За представяне на региона бе проведена TV и радио реклама по български и чуждестранни медии, бяха изработени и разпространени информационни, маркетингови и рекламни материали, представени на редица туристически борси и изложения, както в страната, така и в чужбина.

източник: Пресцентър Община Елена

loading...
Пътни строежи - Велико Търново