Въвеждат електронен прием в детските градини във В. Търново

Публикувано на чт, 17 Ное. 2022
237 четения

Електронен ще бъде приемът в детските градини на територията на В. Търново през новата учебна 2023/2024 г. Това предвижда нова наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, включително и за яслените групи в тях. Документът е публикуван в сайта на Общината.
Приложена е карта с прилежащите към детските градини райони. Така родителите ще могат бързо и лесно да проверят къде да запишат детето си според адресната си регистрация.
Регистрацията на заявление за прием ще може да се прави онлайн от публичния сайт за прием или на място в желаната детска градина. Всички необходими документи за записване – удостоверения за постоянен или настоящ адрес и промени по тях, семейно положение и др., ще се набавят служебно от администрацията.
Водещ критерий за прием в яслени групи към ДГ „Ален мак“, ДГ „Пролет“ и ДГ „Рада Войвода“ и първа възрастова група към детските градини на територията на град В. Търново е близостта по постоянен или настоящ адрес на детето. Всеки родител може да подреди в заявлението си до 14 детски градини. След публикуване на класирането, записването се извършва на място в съответната учебна институция.
Проектът на новата наредба ще бъде гласуван на заседанието на Великотърновски общински съвет през декември. А в следващите 14 дни всеки може да направи предложения за промени или допълнения, които да депозира в Центъра за административно обслужване в сградата на Общината, или да изпрати на следните мейли: on_vt@abv.bg и/или mayorvt@vt.bia-bg.com.
Ако наредбата бъде приета, след 1 януари 2023 г. ще бъде публикувана допълнителна информация за сайта за електронен прием и сроковете за подаване на документи през него.
При досегашния ред остава приемът в детските градини извън В. Търново в населените места от общината, а именно с писмени заявления за записване.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново