В Стражица се проведе празник на етносите

Публикувано на чт, 27 май 2021
207 четения

На 26.05.2021г. в град Стражица  се проведе  Празник на етносите организиран по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица”, във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.018-0007-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука за образование и интелигентен растеж” съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.  В празника взеха участие деца и ученици от учебните заведения на общината.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново