В Стражица организираха честване на Гергьовден по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица”

Публикувано на пт, 7 май 2021
169 четения

На 05.05.2021г. в гр. Стражица се проведе честване на „Гергьовден” с пресъздаване на обичаите на различните етноси и музикална програма. Празникът се организира по проект „Интеграция на уязвими групи в община Стражица” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”-Компонент 1”. Празникът се отбеляза с връзване на люлки, освещаване и раздаване на курбан от гергьовски агнета, песни и танци. Ученици от професионална гимназия по транспорт „Васил Друмев” гр. Стражица представиха традиционните обичаи, а самодейците от Народно читалище „Развитие-1895” гр. Стражица участваха с богата музикална програма.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново