В Павликени отчетоха проекта за съживяването на древното керамично наследство

Публикувано на вт, 16 юни 2015
465 четения

Момент от заключителната пресконференция по проект „Млади хора оживяват древното керамично наследство на община Павликен

Проведе се заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта „Млади хора оживяват древното керамично наследство в община Павликени“. Партньори по него са Община Павликени, Националното сдружение за малък и среден бизнес в България и Асоциацията за регионално участие и развитие – АПАРЕ -Франция. Три основни цели постигнахме с реализацията на този проект, каза кметът на Павликени инж. Емануил Манолов – вдъхнахме нов живот на Античния керамичен център, стимулирахме доброволческите практики сред нашите младежи, този проект приключи, но той стимулира зараждането и развитието на редица други местни инициативи, които ще продължат развитието на Античния керамичен център и представянето му все в по-добра светлина пред туристите.

Представителите на АПАРЕ Александър Колвин и Армони Сюгон, които пред януари посетиха Павликени като обучители по проекта, не скриха възхищението си от направеното тук след тяхното отпътуване – подреждането на керамична изложба от предмети, направени от 20-тимата млади доброволци, показването й в Павликени и Велико Търново, организирането на информационни дни в Павликени и Върбовка, отпечатването на рекламни брошури, показващи многостранната двугодишна работа по това задание. Гостите от Франция не скриха задоволството си и от възможността, която са получили да се запознаят с местните хора и да създадат тук много приятелства и познанства. Те също дадоха висока оценка на постигнатите резултати. Изразиха надежда, че взаимната работа с община Павликени може да продължи и в бъдеще.

Елеонора Негулова от Националното сдружение за малък и среден бизнес подчерта друга полза от реализацията на този проект – налагането на взаимни връзки между бизнеса, гражданите и публичния сектор. Ръководителят на проекта Цветка Петрелийска представи инициираният от тях Политическси документ на община Павликени за подкрепа и развитие на керамичното наследство. Неговата същност е в инициирането на редица мерки, с помощта на които да се достигне до икономически изгоди от разработката на Античния керамичен център , представя стратегия как това огромно културно наследство да не генерира само разходи по поддръжката му, а да носи и икономически ползи. Инж. Емануил Манолов припомни пред аудиторията предприетите досега местни инициативи от общината за развитието на ценния археологически обект – финансирането с общински средства на студентските разкопки в АКЦ миналото лято, спечелването на проект от общината пред Министерството на културата за над 730 000 евро за по-нататъшни инфраструктурни, експозиционни и консервационни работи на обекта, и други.

Елка СПАСОВА
СН. Пресцентър община Павликени

и“

loading...
Пътни строежи - Велико Търново