В ОБЩИНА ЕЛЕНА СТАРТИРА ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Публикувано на пт, 10 юли 2015
571 четения

В община Елена стартира проект „Независим живот” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“, номер на процедурата 2014BG05M9OP001-2.2015.001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, услуга „Личен асистент”.

Проектът осигурява координираност и плавен преход между стария и новия програмен период, като се подобрява достъпът освен до основни социални, но и до здравни услуги, и постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания.

Децата и лицата с увреждания и затруднено обслужване получават право на индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”. Процедурата  е основана на визията за пълноценен живот на хората и от третата възраст в общността при зачитане на тяхното достойнство и право на избор. Голяма част от лицата над 65 г. с невъзможност да се самообслужват, имат хронични заболявания и друг вид здравословни проблеми.

В тази връзка, грижата следва да бъде дългосрочна чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги, с оглед гарантиране качеството на живот, независимост и достойнство.

На първия етап от стартирането на  проекта от 21 май 2015 г. са назначени 71 лични асистенти, които обгрижват  71 потребители. От тях 11 са деца.

Предоставянето на услугата е пет дни в седмицата, по 4 часа на ден за възрастните хора с увреждания и по 5 часа на ден за децата. Продължителността на проекта е 10 месеца, т.е. до 29.02.2016 г.

Услугата се предоставя в  населените места: Елена, Майско, Константин, Беброво, Каменари, Марян, Руховци, Бойковци, Чакали и Средни колиби.

От друга, страна по проекта бяха подбрани  лица в трудоспособна възраст, одобрени за лични асистенти, които са обучени в предоставянето на  качествени и гъвкави социални услуги в общността.

Проектът се изпълнява за втори път от общината, като това дава възможност да се приложи по-гъвкав подход при подбора на кандидатите за потребители, както и да има по-прозрачно управление на средствата.

И занапред община Елена ще бъде отворена да партнира при всички социални проекти, предоставени от Министерството на труда и социалната политика, изпълнявани по оперативни европейски проекти и програми, които  подпомагат и обхващат най-уязвимите групи в обществото, а именно  хората в неравностойно  положение, и дават шанс за по-качествен живот, както на ползвателите на социалните услуги, така и на техните семейства.

Пресцентър Община Елена

loading...
Пътни строежи - Велико Търново