В Лясковец млади хора започнаха работа по младежки програми

Публикувано на пт, 18 мар. 2016
1862 четения

 

От месец март в Община Лясковец започна реализирането на две програми за заетост, насочени към младежите от общината.

Община Лясковец като партньор на КНСБ осигури обучение на 15 момичета и момчета в детските градини в град Лясковец на длъжност „Помощник-възпитател” по програма „Шанс за работа”. По време на обучението си, което ще продължи 300 часа, младите хора ще получават стипендия от 8 лева на ден и накрая след положен изпит ще получат сертификат за преминат курс. След приключване на обучението, на най-добрите 5 обучени лица ще се осигури тримесечна заетост.

По проект „Обучения и заетост за младите хора“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., също бяха назначени младежи от общината. Проектът се реализира след като бе подписан рамков договор между Община Лясковец и Агенцията по заетостта за общо 27 безработни младежи на възраст до 29 години. Вече първите 15 млади хора започнаха работа, а за останалите 12 бройки Общината все още набира желаещи да работят. Дванадесетте свободни работни места са в следните направления – една позиция има за помощник-кухня, две за общ работник, три за озеленител и шест свободни позиции за длъжността портиер. Петнадесетте младежи, които вече постъпиха на работа са назначени за срок от 6 месеца на пълен работен ден, според условията на проекта и подписания договор. Общината кандидатства за 11 лица от младежите на длъжност „Портиер” за всички детски градини на територията на Община Лясковец, за двете начални училища в град Лясковец и за Общинския комплекс за социални услуги. Заявена беше бройка от осем лица за длъжността „Общ работник” за Лясковец и съставните села, трима младежи поеха длъжността „Озеленител”, двама млади хора „Работник-кухня” в Домашния социален патронаж и трима са „Сътрудник социални дейности”.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново