В Елена стартираха обученията по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Елена”

Публикувано на пт, 6 февр. 2015
413 четения

109 служители на общинска администрация ще преминат обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Елена”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е чрез обучения да се повиши капацитета на общинските служители, за да могат по-ефективно и качествено да изпълняват служебните си задължения и да обслужват гражданите.

Ще бъдат обучени 109 общински служители, които ще получат сертификати. В изнесено обучение служителите ще придобият компетенции за лична ефективност, за етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти. Кметове и кметски наместници ще се обучават за работа с хора със специфични потребности.

В обучението по информационни технологии ще участват 13 служители, а 32-ма ще преминат обучение по английски език – половината на начално ниво, а останалите ще надграждат знания след преминато обучение по предния проект на общината по ОПАК. Четирима общински служители ще се обучават в Института по публична администрация.

Знанията, които служителите ще придобият по време на обучението ще доведат до по-високо ниво на организация и повишена ефективност на общинските дейности, което ще подобри имиджа на общинското ръководство и повиши авторитета на общинската администрация.

Стойността на проекта е 91 742 лв. Продължителността му е 12 месеца. Негов ръководител е Мария Симеонова, гл. експерт „Човешки ресурси” в Община Елена, счетоводител е Юлия Вараджакова, координатор e гл. специалист АОН Здравка Бъбрекова. В екипа по проекта работи и ст. експерт „Обществени поръчки“ – Фатме Ходжева.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново