Ученик от ПГАТ втори по майсторско управление на трактор в състезанието „Млад фермер”

Публикувано на ср, 1 Апр. 2015
458 четения

В град Провадия се проведе регионалният етап за Северна България на националното състезание „Млад фермер”.

Състезанието е демонстриране на придобити теоретични знания и практически компетентности по растениевъдство, животновъдство, земеделска техника и умения за работа в екип. Целта е практическо прилагане на съвременни тенденции в областта на земеделското стопанство и осъществяване на междуучилищно и професионално сътрудничество.

Отборите в състезанието „Млад фермер” включваха трима ученици, които се състезаваха в пет етапа по модулите „Растениевъдство”, „Животновъдство” и „Механизация на селското стопанство”.

Участие в състезанието взеха 24 професионални гимназии от Северна България.

Радослав Генчев Недков от Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” се класира на второ място в модул „Механизация на селското стопанство”- майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут. На победителя бяха връчени медал, грамота, предметна награда и удостоверение от ректора на Аграрния университет – Пловдив проф. дн Димитър Греков. Аграрният университет – Пловдив предоставя право на Радослав Недков да бъде приет студент по желана от него специалност.

Отборът на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” включваше Радослав Недков – ХІ клас – модул „Механизация на селското стопанство”, Николай Пенчев от Х клас, модул „Животновъдство” и Тихомир Генчев от Х клас, модул ”Растениевъдство” всички от специалност „Механизация на селското стопанство”, с ръководител зооинж. Николинка Иванова.

Николинка Иванова
старши учител в ПГАТ „Ц. Церковски” – Павликени

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново