Тренинг „Себепознание и пълноценно общуване“ проведоха специалисти с деца от лясковското НУ „Цани Гинчев“

Публикувано на ср, 17 апр. 2024
42 четения

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Доброто междуинституционално партньорство на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Лясковец продължава чрез реализирането на превантивната й програма за 2024 година.

В изпълнение на програмата си комисията проведе групов тренинг с учениците от III „а“ клас на НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец на тема „Себепознание и пълноценно общуване“. Тренингът се проведе от екип специалисти при Център за обществена подкрепа град Лясковец. С децата работиха психолозите Снежана Спирова и Мая Георгиева-Ганева, както и социалният работник Цветанка Цветанова и специалистът в социална услуга Велислава Сирмова. Третокласниците бяха разделени в две групи, като първо се запознаха с правилата за участие, които са от съществена полза за не дискриминиращо общуване в живота, а именно: всеки да има право на мнение; да не се прекъсват помежду си; да не се критикуват; да се спазва добрият тон на общуване; всички да участват в дискусиите и в груповата работа; да бъдат с изключени мобилни телефони.

По време на работата с третокласниците специалистите от Център за обществена подкрепа използваха рисувателни техники, ролеви игри, дискусии, въпроси и отговори между участниците, с които успяха да въздействат на децата, за да научат нещо ново един за друг, да осъзнаят индивидуалните си личностни качества и особености, което оптимизира познанието и отношението към себе си, постараха се да усъвършенстват комуникативните си умения и толерантния подход в общуването.

Тренингът бе подкрепен от Община Лясковец, чрез председателя и секретаря на Местната комисия, от директора на НУ „Цани Гинчев“ и от управителя на Център за обществена подкрепа.

Децата получиха грамоти, които им връчиха директора на ЦОП Виолета Добрева и секретаря на МКБППМН Цветомила Берова. Те обещаха на децата да се срещат и в бъдеще на такива организирани тренинги, а също и в предстоящи дейности от превантивната програма на Местната комисия.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново