Трапезарията в Лясковец до Нова година ще осигурява храна на 44 социално слаби

Публикувано на пн, 5 Окт. 2015
199 четения

За осма поредна година в Лясковец заработи Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск. Осигуряването на топлия обяд се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила” при Министерство на труда и социалната политика. Средствата отпуснати от фонд „Социална закрила” за периода на дейностите по проекта са в размер на 6 476,80 лв. Одобрените средства в размер на 5632 лв. са за храна на 44 бенефициенти за 64 дни по 2 лв. на ден  и  844.80 лв. за други режийни разходи.

Периодът на осигуряване на топла храна за обяд е от първи октомври до края на 2015 година. Целта на проекта е да облекчи живота на най-уязвимите лица и хора с увреждания на територията на община Лясковец. Териториалният обхват на проекта е град Лясковец и селата Мерданя, Джулюница и Добри дял. Обществената трапезария при Домашния социален патронаж осигурява топъл обяд всеки работен ден, като приготвянето и разпределянето й се извършва от работещите в кухнята на патронажа. Храната се предоставя ежедневно лично срещу подпис на бенефициентите.

Проектът се управлява от специален екип и е разработен Правилник за работата на обществената трапезария, в който са описани право имащите лица на социалната услуга – лица и семейства на месечно подпомагане, съгласно чл. 9 от ППЗСП, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии, скитащи и бездомни деца и лица.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново