Търновската библиотека ще обучава безработни

Публикувано на пн, 5 ян. 2015
349 четения

Специална обучителна програма за безработни започва Народна библиотека “П. Р. Славейков” във Велико Търново. От инициативата ще могат да се възползват гражданите на старата столица, като основната идея е да получат достатъчно информация за възможностите за учене през целия живот. Семинарите ще се организират в рамките на новия мащабен проект по програма Еразъм +, по който започва работи културната институция. Библиотечните специалисти ще си партнират със свои колеги от други шест обществени и университетски библиотеки от Словения, която е координатор на проекта, Австрия, Финландия, Латвия, Ирландия и Румъния.

“Търсенето на работа с помощта на библиотекарите е проект, който подкрепя стратегията “Европа 2020″. Една от целите на тази стратегия е да повиши равнището на заетост на населението на възраст 20 – 64 години, да увеличи участието на жените и по-възрастните работници и да се улесни интегрирането на емигрантите. Съвременни обществените библиотеки са местни центрове за образование, култура, информация и в същото време работят като място за социални срещи. Ние вече сме връзка и точка за сътрудничество между професионалното образование и обучение и пазара на труда”, обясни зам.-директорът на библиотеката Калина Иванова.

Търновската библиотека е разработила интернет страницата на проекта, на която ще бъде предоставяна цялата информация за гражданите от всички партньорски страни за предстоящи обучения и организирани прояви по проекта. Адресът на страницата е www.linkinjob.eu. По този проект в библиотеката ще бъдат проведени и поредица от обучителни дейности за библиотечни специалисти и за граждани.

Златина ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново