Създават медицински център към КОЦ – В. Търново

Публикувано на пн, 16 ян. 2023
7617 четения

Да бъде създаден “Медицински център КОЦ-1” – В. Търново към Комплексния онкологичен център предлага управителят на лечебното заведение д-р Иван Николов. Той ще бъде дъщерно търговско дружество на КОЦ.
Комплексният онкологичен център е част от специализираната онкологична мрежа в страната. Осъществява всички видове медико-диагностични и лечебно-диагностични дейности при онкологичните и неонкологичните заболявания в областта на болничната медицинска помощ, съгласно условията и сключения договор с РЗОК – В. Търново. Като заведение за болнична помощ КОЦ няма право да извършва в полза на здравноосигурените лица диагностични и лечебни дейности в областта на извънболничната помощ, които са особено важни за ранната диагностика на онкологичните и други социално-значими заболявания. Това ограничава достъпа на пациенти до специалистите и медицинската апаратура на лечебното заведение. Именно с цел осигуряване на широкообхватна медицинска помощ за жителите от областта е и предложението за създаване на медицински център, който ще е изпълнител на извънболнична медицинска помощ по НЗОК и сключен договор с РЗОК. Дейността му ще се осъществява в специализираните кабинети на Диагностично-консултативния блок на КОЦ, които са с работно време от понеделник до петък от 08,30 до 15,30 ч. и в останалото време са свободни, е посочено в предложението. Специалисти в различни области – хирургия, урология, гинекология и др., ще извършват дейности от извънболничната помощ. По този начин ще се оползотворят оптимално наличните ресурси на лечебното заведение. Освен допълнителни приходи, разкриването на подобно звено ще подобри координацията между болничната и доболничната помощ и ще осигури качествено комплексно обслужване на пациентите, които ще получават специализирана медицинска помощ.
Предложението за разкриване на медицинския център е внесено в общинската администрация и предстои да бъде гласувано от местния парламент.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново