Румънци и българи дискутираха общи мерки за оповестяване и защита при бедствия и аварии

Публикувано на чт, 2 юли 2015
328 четения

Свищов домакинства първата трансгранична среща между румънци и българи, на която бяха обсъдени и начертани мерки за ранно оповестяване и защита при бедствия и аварии.

Районът на окръг Телеорман е с висока степен на риск, защото няма централизирана система за наблюдение, предупреждение и информация в случай на природни бедствия. Нужно е да се изгради комплексна система, коментира пред “Янтра ДНЕС” Емил Димитров, заместник-кмет по икономиката в Свищов.

По време на дискусията акцент бяха и проблемите, свързани с наводненията, които през последните години засегнаха редица области в Румъния и България. Това поражда необходимостта от създаване на Център за наблюдение, координация и вземане на решения при управлението на извънредни ситуации в трансграничния регион, посочи още Емил Димитров.

Като приоритет за недопускане на наводнения българските и румънските експерти от различните институции посочиха още почистването на речните корита и отворите на мостовете от паднали дървета. От голямо значение е и стопанисването на язовирите. Необходимо е също така изграждането на система за ранно оповестяване при опасност от преливане и скъсване на язовирни стени, заявиха още експертите. В Телеопрман се предвижда изграждането на система за ранно предупреждаване с включени 10 сирени, пожарни коли, авто кранове, изграждане на информационен портал, в който ще бъде систематизирана цялата информация, мобилна лаборатория, система за мониторинг върху параметрите на околната среда с измерване на радиоактивност, химическо замърсяване и мобилна станция за пречистване на вода.

В дебата участваха пожарникари и полицаи от Свищов и Велико Търново, румънските партньори по проекта от Окръжен съвет Телеорман, Фондация за Демокрация, култура и свобода Кълъраш и Инспектората за извънредни ситуации в Телеорман. Дискусията е част от изпълнението на проекта “Подобряване на управлението на извънредни ситуации в трансгранимчния регион” по ОП “Трансгранично сътрудничество”.

Здравка МАСЛЯНКОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново