Публично обсъждане на бюджета на община Стражица за 2021 година

Публикувано на пн, 19 апр. 2021
136 четения

Председателят на ОбС Стражица, г-н Илиян Маринов и директорът на дирекция „Бюджет, икономика и местни приходи“, г-жа Петя Атанасова, представиха бюджета на община Стражица за 2021 година.

Приходите и разходите са от държавни и местни дейности. По решение на Общинския съвет се дофинансират и разходи за заплати, осигуровки, външни услуги, материали, вода, горива, енергия и текущи ремонти. Целите са за добре балансирания бюджет, особено важен във времето на световна пандемия. Стрeмежът е за добре премислено и обосновано планиране, за да се предвидят и форсмажорни събития в течение на бюджетната година. Председателят на Общинския съвет, г-н Илиян Маринов заяви, че той и колегите му са готови за решения, ако възникнат такива обстоятелства.

Разходите за държавни дейности са планирани на 9 633 903 лв., а за местни дейности- 5 989 287 лв. Предвиденото дофинансиране е 722 317 лв., като общо бюджета на община Стражица за 2021 година е 16 345 507 лв.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново