Покана за обществено обсъждане – Проект за бюджет 2018 г. и поемане на общински дълг през 2018 година

Публикувано на ср, 3 ян. 2018
262 четения

На основание чл. 44, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Наредба за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг и Заповед № РД 22-2279/22.12.2017 година на Кмета на Община Велико Търново,

КАНИМ

Всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на Проект за бюджет за 2018 година и за поемане на общински дълг през 2018 година. Общественото обсъждане ще се проведе на 04.01.2018 година /четвъртък/ в Голяма зала на Община Велико Търново от 10:30 часа.

За Кмет:

Сн. Данева – Иванова

Зам.-кмет „Финанси“

При Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД 22-2201/14.12.2017 година/

loading...
Пътни строежи - Велико Търново