Първа мащабна анкета за мнението на младите хора проведоха в Павликени

Публикувано на ср, 18 Мар. 2015
360 четения

Първо мащабно проучване за мнението на младите хора в община Павликени организира Общинският консултативен съвет по въпросите на младежта. Съветът проведе анкета, в която участие взеха 610 лица на възраст от 14 до 35 г. Резултатите от нея бяха оповестени днес и ще бъдат основата за провеждане на младежката политика на Общината в следващите години.

Анкетирани са млади хора от всички населени места в общината. Най-голям брой сред тях са учащите (80 %), следвани от безработните (13 %) и работещите (8 %).

Младите хора посочват, че биха се ангажирали с обществени проблеми, ако лично ги засягат (46 %) или ако могат да обединят сили със свои връстници за постигането на общи цели (35 %).

Над 54% от юношите искат да участват в младежки клубове и сдружения на местно ниво, като най-интересни за тях са темите: „спортни дейности“, „развлекателни дейности“, „образование“ и „здраве“.

Сигурността и спокойствието в Павликени и населените места са откроени като основна причина родните места да са привлекателни за младите хора, като 38 % я посочват като водеща. 25% посочват подкрепата в семейството, а 23 % – природната среда.

Игрище за волейбол, боулинг писти, велоалеи, рампи за скейтборд и писта за мотосъстезатели искат юношите в Павликени. В отговор на свободен въпрос, младите хора изброяват какво липсва като възможност за прекарване на свободното време в община Павликени. Те посочват още повече паркове и детски площадки, откриване на кино в града, повече концерти и дори отварянето на Мол.

Стартирането на собствен бизнес е най-добрата възможност за професионална реализация в Павликени, смятат 36 % от отговорилите. За 23 % това е по-доброто образование. По 14 % залагат на работата в администрацията или в селското стопанство.

Наличието на собствена фирма би задържало младежите да не напускат Павликени, отговарят те. Важно за тях е и подобряването на градската среда, здравеопазването и образованието.

Младите заявяват, че с готовност биха се включили в обучения и стажове в страната и чужбина, за да повишат своята квалификация.

Едва 12 % от тях биха участвали в доброволчески инициативи, но 24 % биха пътували в чужбина за младежки обмен.

Почти 62 % от запитаните са запознати с правата и възможностите си за участие в живота на общината и региона, сочат техните отговори. От друга страна, почти 70% от младите не познават Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, изготвена от Съвета на Европа, и над 60 % от тях не разпознават съществуващите младежки структури на общинско ниво. Над 70 % от отговорилите не са участвали в дискусии, кръгли маси и друг тип обществени форуми по актуални теми.

Безработицата и ниските доходи са посочени като основни проблеми на подрастващите днес. Сред социалните проблеми, анкетираните открояват социалната бедност, употребата на алкохол и наркотици и дискриминацията.

Интернет остава основен източник на информация за подрастващите. Втори информационен канал е училището, следвано от разговорите с близки и познати. Младите посочват и Фейсбук като искана от тях среда за комуникация.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново