Откриха рекултивираното общинско депо в Павликени

Публикувано на чт, 19 авг. 2021
373 четения

Приключи рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци на територията на община Павликени. На церемонията за откриването на обекта присъстваха кметът инж. Емануил Манолов, новият директор на РИОСВ – В. Търново, Цонка Христова и представителят на изпълнителя на строително-монтажните дейности Илиян Стоянов от ДЗЗД “Рекултивация БГ”.
Рекултивираната площ е 42 873 кв. м, а за целта беше осигурена безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна среда”. Стойността на проекта е 3 260 141 лв., от които 43 403 лв. е размерът на собствения финансов принос на Общината за изпълнение на биологичната рекултивация.
На терена на депото, намиращо се в местността Дрян коруз в землището на Павликени, е направена техническа рекултивация, която включва вертикална планировка, уплътняване на тялото на депото, изграждане на газоотвеждаща система, поставяне на запечатващ пласт, отвеждане на повърхностните води и изграждане на система за контрол и мониторинг.
“В годината, в която като човечество се борим с всякакви екологични и биологични предизвикателства, да превърнем старото сметище в чисто, озеленено и култивирано пространство за нас беше важна задача и безспорен успех. Докладът на ООН от миналата седмица показа на цялото човечество, че най-важните теми в следващите десетилетия ще бъдат темите за опазването на околната среда във всички нейни направления. С този проект показваме, че в Павликени сме наясно с тези проблеми и правим всичко по силите си за навременното им решаване”, заяви кметът инж. Емануил Манолов.
В следващите три години на терена ще се извърши биологична рекултивация, включваща комплекс от лесотехнически, агрохимически, мелиоративни и други мероприятия за затревяване. След приключването на тези дейности обектът ще бъде приет и въведен в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. През следващите 30 г. ще се извършва регулярен мониторинг на рекултивираното депо в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
До края на август т.г. предстои приемането на изпълнението на техническата рекултивация на депото за битови отпадъци и на община В. Търново. На финалната права са дейностите по рекултивацията на депото на община Полски Тръмбеш, а община Елена ще приключи преди края на годината.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново