От днес в Общината в Елена се въвежда контрол на достъпа с магнитни карти

Публикувано на пн, 2 Февр. 2015
562 четения

Нов пропускателен режим за служители и граждани влиза в сила от днес в общинска администрация – Елена. Работещите в общината ще разполагат с персонални магнитни карти, които ще маркират при всяко влизане. Целта на мярката е подобряване ефективността на работа на служителите в община Елена, създаване на условия за по-качествено и навременно извършване на услугите за гражданите и регламентиране на достъпа с цел осигуряване безопасността на сградата и предотвратяване на инциденти.

Освен за общинските служители, предвидени са и чип-карти за временен достъп на гражданите до втория и третия етаж. Посетителите на Общината ще ги получават в Центъра за информация и обслужване на гражданите, след като получат потвърждение от служителя, с когото желаят да се срещнат. С магнитното пособие ще се отварят вече монтираните устройства за достъп към втория и третия етаж на общинската сграда. При излизане, посетителите ще връщат чип-картите. Достъпът за лица с физически увреждания, използващи специални средства за придвижване, ще става през западния вход на сградата.

Гражданите ще имат свободен достъп до Центъра за информация и услуги на първия етаж, където ще могат да подават заявления и да получават готовите документи, както и да бъдат консултирани от служителите от съответните дирекции, работещи на изнесените работни места. Свободен остава достъпът и до отдел „Местни приходи“, и до филиала на Районната здравно осигурителна каса.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново