Община Павликени кандидатства с проект за 3 млн. лв.за закриване на старото депо

Публикувано на вт, 4 апр. 2017
235 четения

Община Павликени кандидатства с проект за  3 млн. лв. за рекултивация на старото депо. В момента сметоизвозването на района е организирано към Регионалната система за управление на отпадъците в  Никопол..

Тези средства, които очакваме да бъдат одобрени от ПУДООС, са необходими за строително-монтажните дейности по рекултивацията на старото депо, каза кметът инж. Емануил Манолов. Останалите разходи за проектиране, авторски и строителен надзор ще бъдат за сметка на Общината.

Проектът ще осигури безопасно закриване на депото, ще бъде изградена дренажна система за инфилтрата, а също отводнителна система и ограждане на мястото. Рекултивацията ще бъде биологична, ще бъде осигурен и мониторинг . Според кмета така ще бъдат премахнати опасностите от  самозапалване и токсичен дим, замърсяване на почвата и повърхностните води, разпиляване и разнасяне на отпадъците.

Вася ТЕРЗИЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново