Община Елена получи одобрение за финансиране по програма „Клио“ в размер на 5 824 лв

Публикувано на ср, 14 ян. 2015
201 четения

В община Елена се финансира заетост на 2 лица за период от 6 месеца в дейност „Облагородяване и поддръжка“ по програма „Клио“ в размер на 5 824 лв. След изтичането на програмата е предвидено наемане на лицата за допълнителни 6 месеца с работодател Музей на Възраждането в Елена.

В проекта са предвидени дейности за поддръжка на Архитектурно-исторически комплекс „Даскалоливница” и къща-музей „Иларион Макариополски”.

Очакваните резултати след приключването на проектните дейности са: подобряване състоянието на откритите пространства в музея, повишаване туристическата атрактивност на общината и не на последно място е социалният ефект от осигурената заетост на безработните лица.

Програма „Клио” осигурява обучение, заетост и социална интеграция на безработни чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, представяне, реставрация и обслужване на обекти от недвижимото културно наследство.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново