Над 20 на сто от жилищата в градовете са в панелни сгради

Публикувано на чт, 28 юни 2018
275 четения

Над 20 % от жилищата в градовете във Великотърновска област са в панелни сгради, а 58 на сто в тухлени, отчитат от Териториалното статистическо бюро. В селата 78 % от жилищата са в тухлени сгради. Най-много жилища на 1000 души от населението са регистрирани в общините Сухиндол – 1004, и Елена – 862, а най-малко – в община Горна Оряховица – 538. Най-висок среден брой лица на едно жилище е отчетен в община Горна Оряховица – 1,9, a най-нисък в община Сухиндол – 1,0.
Данните показват още, че най-голяма полезна площ на човек от населението e регистрирана в общините Елена и Сухиндол – по 67,4 кв.м, а най-малка в община Свищов – 40,2 кв.м.
Към 31 декември 2017 г. жилищният фонд в област Велико Търново се състои от 89 328 жилищни сгради или с 0,1 % повече в сравнение с 2016 г. Жилищата в тях са 145 542, като 58,7 % се намират в градовете, а 41,3 % – в селата. Преобладаващата част от жилищата в региона са собственост на физически лица.
Панелните сгради в областта са 591 със 17 336 жилища в тях, стоманобетонните сгради са 3 331 с 16 774 жилища, тухлените сгради – 70 411 с 96 289 жилища. Данните показват, че 15 143 жилища се намират в 14 995 сгради с друга конструкция. По-голяма част от жилищата са с две и три стаи – 60,1 % от всички жилища в областта, следвани от тези с четири и повече стаи – 34 %, а едностайните са близо 6 %.

Весела БАЙЧЕВА

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново