Министерски съвет отпусна на Община Лясковец средства за ремонтни дейности

Публикувано на пт, 21 Дек. 2018
968 четения

С постановление на Министерски съвет 315 от 19 декември 2018 г. допълнително е предоставен трансфер по бюджета на Община Лясковец. Допълнителните средства са в размер на 787 537 лв., от тях 649 717 лв са за реконструкция и рехабилитация на уличната настилка, тротоарите и съоръженията към тях на булевард „Христо Ботев” в гр. Лясковец, а 137 820 лв. са за аварийно-възстановителни работи на църквата „Св. Параскева“ в Козаревец.

Основните видове дейности, които ще се извършат при реконструкцията и рехабилитацията на бул. „Христо Ботев” включват подготвителни земни работи за оформяне на земната основа на тротоарите, фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка и изваждане на съществуваща под нея паважна, пътни работи за направа на пътна конструкция от трошен камък и полагане на плътен асфалтобетон по уличното платно. Ще бъде изградена и нова тротоарна настилка от асфалтобетон, ще бъдат подменени съществуващите бордюри, ще бъде сложена и нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, както и нови шахти и други.

В село Козаревец ремонтните дейности, които се финансират са за аварийно-възстановителни работи на съществуващата от 1850 година църква. Сградата на „Св. Параскева” е разрушена при земетресението от 1913 година и възстановена през периода 1920 – 1930 година. Тъй като експлоатационната годност на някои от строителните елементи е доста изчерпана с годините, с отпуснатите средства ще бъдат извършени укрепителни работи, обхващащи носещи стени от каменни зидарии, включително хидроизолация на основите. Ще бъдат изкърпени стените и тавана, ще бъде ремонтирана дограмата, наново ще бъдат изградени вътрешни стени, ще бъде направена и нова фигурална подова мозайка, както и мозайка на стъпалата. Ремонтните дейности предвиждат и ремонт на цокъла, фасадите, ремонтни работи по входовете, галериите и притвора. Ще бъдат ремонтирани и покривът и камбанарията, а околното пространство ще бъде облагородено. При оформяне на вертикалната планировка новите настилки за пътеките ще осигуряват условия за ритуалните функции и така с новата си визия, храмът ще възвърне своя предишен блясък.

 

 

 

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново