Лясковското училище „Цани Гинчев“ трета година успешно работи по Програма „Иновации в действие“

Публикувано на ср, 20 мар. 2024
82 четения

Лясковското начално училище „Цани Гинчев“ успешно изпълнява поредица от дейности по национална програма на Министерството на образованието и науката „Заедно в изкуствата и в спорта“. Още през учебната 2021/2022 година екипът на НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец защити свой проект пред МОН, с който училището бе включено в списъка на иновативните училища в страната. Името на проекта бе „ЗАЕДНО – знаещи, активни, емпатийни, добронамерени, напредващи и отговорни“. Вече трета поредна година то прилага въведените иновации, като са сформирани и работят 13 клуба за личностно развитие, чиято дейност се осъществява по време на целодневната организация на учебния ден в занимания по интереси. Клубовете са много разнообразни, като дейността на единия – „Приобщеният родител“, е свързана с активното включване на родители в училищния живот в подкрепа по въпроси и евентуални проблеми във възпитанието и развитието на децата им. В останалите дванадесет клуба активно се включват всички ученици.

„Екоклуб“ е сформиран, за да провокира децата  в любов към природата и да ги научи да полагат грижи за растенията в училищния двор и стайните цветя. Той способства и за създаване на навици за разделно събиране на отпадъци. Реализират се дейности като засаждане на цветя, храсти и дървета в училищния двор, работа в опитното поле и др. Клуб „Дигитален свят“ е сформиран за децата, проявяващи интерес към информационните технологии и тяхното предназначение. С третия Клуб „Родолюбие“ се формират ключови познавателни умения и представи за България като родина на всички български граждани, организират се патриотични празници и чествания, посещават се природни, културни, исторически забележителности. Клуб „Прозорец към света“ съдейства за повишаване на четивната и дигиталната грамотност и комуникативните умения, развиване на емоционална интелигентност, критично мислене, креативност, гражданска активност и работа в екип. Учениците от клуба четат и илюстрират популярни приказки, драматизират художествени произведения, организират и провеждат състезания по правопис. Клуб „Изящни изкуства“ има за цел да развива пластичните и естетическите умения на децата, надграждат се уменията им по изящни изкуства, като децата имат възможност да участват в конкурси и състезания, свързани с изкуствата. Клуб „Талантино“ допринася за развитие на артистичните заложби на учениците в направленията музика, танци и театър. Заниманията в този клуб са в помощ при реализиране на различни училищни тържества и на обичаите, свързани с Коледа и Лазаровден, представяни пред местната общественост. Клуб „Малки медиатори“ е за придобиване знания за същността на конфликта и възможности за разрешаването му по мирен начин. Тренират се социални умения – ненасилствена комуникация, толерантност, емпатия и сътрудничество, представени в „Деня на розовата фланелка“, „Деня на толерантността“, „Деня на благодарността“ и други. Клуб „Приятелите на Зипи“ работи по международно призната програма за насърчаване психичното здраве на децата. Целта на програмата е подобряване на уменията за справяне с трудности и конфликти, подобряване на социалния климат, по-добро разбиране на собствените чувства и чувствата на другите, повишена способност на емпатия, намаляване на училищния тормоз и агресия и др. В Клуб „Добродетели“ учениците получават подкрепа в опознаването и развитието на своите добродетели, формират ценностната си система и активно участват в благотворителни инициативи. Децата се учат да заснемат видеоклипове, за да разкажат на съучениците си за различни добри постъпки.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново