Козаревeц със спечелен проект „Активни граждани – отговорни родители”

Публикувано на вт, 13 Окт. 2015
355 четения

Проект „Активни граждани – отговорни родители“ се финансира от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, по тематичен приоритет „Насърчаване на включването на НПО в процесите на формулиране на политики и вземане на решения“. Общата продължителност на проекта е 8 месеца, а осигурения бюджет е 10 390 лева, от които безвъзмездната помощ е 89%.

Основната цел на проекта е да се насърчи активното гражданство и да се повиши гражданското участие при вземане на решения на местно ниво, както и да се превърне читалището в село Козаревец в генератор на идеи и граждански инициативи за развитието на селото. В рамките на проекта ще се изгради зона за гражданска активност в дворното пространство на читалището, където ще се обособи площадка за градински шах на открито, маси за шах с табуретки и зона за отдих.

По проекта се предвижда създаване на Клуб „Отговорни родители“, като под формата на тренинги за млади семейства ще се повишат уменията за възпитаване и отглеждане на децата. Друга ключова дейност по проекта е създаване на Обществен съвет за развитие на село Козаравец, който да включва активни представители от всички сектори, които ще идентифицират местните проблеми и ще подпомагат развитието на селото чрез нови проекти и инициативи. Очакваните резултати от изпълнението на проекта са да се повишат уменията на родителите от село Козаревец за възпитание на активни граждани и да се натрупат знания и социален опит у младите хора, както и да се създаде работещ механизъм за участие на жителите на селото при формиране на местните политики.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново