Кметът на Община Лясковец разпореди още по-строги мерки на база новите разпореждания на Министъра на здравеопазването

Публикувано на сб, 21 мар. 2020
882 четения

Във връзка с нова заповед на министър Ананиев РД-01-143/20.03.2020 г., Кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова със своя заповед №710/21.03.2020г. разпореди въвеждането на следните мерки във връзка с усложняващата обстановка, свързана с разпространението на COVID-19:

Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на Община Лясковец, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.: Преустановяват се посещенията на площадни и междублокови пространства, паркове, стадиони, спортни и детски площадки, съоръжения на открити и закрити обществени места и зелените площи около манастира „Св. Св. Петър и Павел“ в местност „Лесопарка“ до границата с гр. Велико Търново.

Забранява се на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки за времето от 8:30 до 10:30 часа всеки ден.

Въвеждат се контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните точки на областния град Велико Търново. През контролно-пропускателните пунктове ще се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.

Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Община Лясковец информира гражданите, че във връзка с гореизложените мерки, кметствата на територията на Община Лясковец – Кметство с. Драгижево, Кметство с. Мерданя, Кметство с. Козаревец, Кметство с. Добри дял и Кметство с. Джулюница, както и Информационният център в Община Лясковец, ще осигурят дежурен служител, с оглед издаване на удостоверения за настоящ адрес на гражданите, които ще пътуват до областния град В. Търново /за полагане на труд или неотложно пътуване по здравословни причини/ във връзка с въведените контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областния център,

при следния работен режим:

на 21.03.2020 г./събота/ – от 13:00 ч. до 16:00 ч.;

и на 22.03.2020 г. /неделя/ – от 09:00 ч. до 15:00 ч.

При допълнителни указания ще Ви информираме своевременно!

ЗАПОВЕД

на Кмета на Община Лясковец

№  710 / 21.03.2020 г.

гр. Лясковец

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняваща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб и Протокол от 21.03.2020 г. от проведено заседание на Общинския кризисен щаб, свикан с моя Заповед № 709/21.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Лясковец, считано от 21.03.2020 г.:

1. Преустановяват се посещенията на площадни и междублокови пространства паркове, стадиони, спортни и детски площадки, съоръжения на открити и закрити обществени места и зелените площи около манастир „Св. Св. Петър и Павел“ в местност „Лесопарка“ до границата с гр. Велико Търново.

II. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки за времето от 8:30 до 10:30 всеки ден.

III. Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Лясковец, да бъде прочетена в дневните предавания на „Общинско кабелно радио – Лясковец”, както и да се разгласи на населението чрез средствата за масова информация.

Копие от заповедта да се връчи на кметовете на кметства на територията на Община Лясковец, на РУ „Полиция“ – гр. Горна Оряховица и Полицейски участък – гр. Лясковец – за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

Съгласувал юрисконсулт:

(Д. Главнова)

loading...
Пътни строежи - Велико Търново