Две детски градини в Лясковец приключиха успешно проекти по платформа „Агора“

Публикувано на пт, 2 Дек. 2022
298 четения

Успешно защитиха и реализираха своите проекти, финансирани по платформа „Агора“ две лясковски детски градини – „Пчелица“ и „Радост“. Срокът за изпълнението на проектните предложения беше три месеца, а паричното обезпечаване на дейностите бе от създадения към Община Лясковец Фонд за подкрепа на местни инициативи, съвместно с Платформа „Агора”. Основната цел на финансовата подкрепа от Фонда е решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността, както и мобилизиране на гражданска активност и местни ресурси. В ДГ „Пчелица“ бе реконструирано съществуващо съоръжение за басейн, което се превърна в място за провеждане на разнообразни културни, спортни, обществени събития и мероприятия, детски прояви, спектакли, представления и др. С изпълнение на проекта на другата детска градина „Радост“ бе направена широка стъпка към подобряване качеството на образователния процес, чрез изграждането на система интерактивен под за развиване на умение у децата за работа в екип, социализация и взаимодействие с представители на общността в лицето на родителите.

В „Пчелица“ идеята бе да се реконструира мястото на съществуващо съоръжение за басейн в миналото, който не се използва и руши, в облагородено място като център за събития с пейки за зрители. Новото съоръжение, наречено „Агора“ ще се използва за родителски срещи, за събиране на обществения съвет и училищното настоятелство, за провеждане на събития, срещи, място за разговори и изяви целогодишно на открито. Така бе завършен цялостния облик на двора на детската градина и новата придобивка в него е продължение на проект „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец“. Реконструкцията бе съпроводена от редица дейности, които могат да се обособят в две основни групи: обновяване на стената и запълване на вътрешния обем на басейна, поставяне на пейки и дървени седалки и оформяне на вътрешен еко форум с алпинеум в средата. Строително-монтажните дейности извърши фирма, а запълването на басейна с трошен камък, разстилането на хумуса, засаждането на многогодишните растения и цветята, е дело изцяло на родители, персонал и доброволци. От реконструкцията на обекта ще се възползват не само децата, учителите им, но и родители и гости на детската градина и общественост. Тази нова придобивка е сбъдната мечта, както за децата и учителите, така и за общността, а постигнатото е резултат от съвместните усилия на екип, училищно настоятелство, общината и родителите на децата.

Другата детска градина има осъществени вече четири проекта към Общински фонд за подкрепа на местни инициативи. През 2018 година Сдружение „Училищно настоятелство” при детска градина „Радост” град Лясковец се включи в първото издание и реализира проект „Да градим с мисъл и творим с чувство” за изграждане на открита сцена в дворното пространство. През следващата година беше закупена мобилна площадка по Безопасност на движението по пътищата, оборудвана с два светофара, комплект пътни знаци и детски велосипеди, дарени от родители. През 2021 година, при третото издание на инициативата бе направена външна площадка по Безопасност на движението по пътищата, с която се удовлетвориха потребностите на децата за получаване на практически знания за транспортна култура и правила за поведение на пътя. През настоящата 2022 година, Сдружението отново кандидатства и защити проект „Опознай света, чрез магията на дигиталната игра”, разработен с участници от местната общност, екипа на детска градина „Радост”, членове на сдружението и родители. Координатор по проекта бе директорът на детска градина „Радост” – Габриела Иванова, а изпълнението се осъществи с помощта на доброволци – родители, учители, граждани, членове на сдружението, със софтуерен инженер и технически специалист.

Системата за интерактивен под, която бе изпълнена по проекта е уникален образователен инструмент, който се състои от компютър, проектор, комплект от сензори за движение и стойка за монтаж с различни приложения под формата на игри. Внедряването е и иновация на територията на Община Лясковец. Използването на интерактивната подова прожекция позволи на деца и родители да се включат в обща и забавна дейност, подобри сътрудничеството с педагозите, а децата развиват визуална, моторна и пространствена координация. „Интерактивните игри са интересни, забавни, цветни и задълго задържат вниманието на децата – ефект, който търсим в процеса на обучение, казва Габриела Иванова. Системата за интерактивен под предостави възможност да се осъществи образователен процес по европейски образец, който ще създаде възможност за формиране на знаещи и инициативни личности, мотивирани да изградят система от компетентности и умения, които да прилагат в различни житейски ситуации, категорична е директорката Иванова.

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново