Близо 113 млн. лв. е бюджетът на Община В. Търново, 33 млн. лв. е инвестиционната програма

Публикувано на пт, 12 февр. 2021
218 четения

С рекордно голям бюджет – 112 855 376 лв., ще разполага през 2021 г. Община В. Търново. От тях средствата за държавно делегирани дейности са 67 590 382 лв., а общият размер на приходите и разходите за местни и дофинансирани държавни дейности са 45 264 994 лв. Това стана ясно от онлайн представянето на бюджетната рамка на Общината, което се проведе по-рано днес. „За първи път съставяме бюджет в условията на епидемична обстановка. Кризата с Covid-19 доведе до намаляване на приходите в бюджета заради въведените противоепидемични мерки, като същевременно се наложи увеличаване на разходите, свързани с ограничаване разпространението на вируса“, заяви зам.-кметът по финансите Снежана Данева-Иванова.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2021 г. е в размер на 59 220 915 лв., което в абсолютна стойност е с 10 033 443 лв. повече от миналата година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти и увеличаване на натуралните показатели. Общата изравнителна субсидия е в размер на 1 779 900 лв., а средствата за зимно поддържане и снегопочистване са 484 900 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 2 140 000 лв.

Очакваният размер на постъпленията от данъчни и неданъчни местни приходи са 26 690 689 лв., от които от данъка върху недвижимите имоти са планирани 5 400 000 лв. Размерът на налога се запазва същия, като от Общината планират действия за увеличение на принудително събраните средства, както и несъбраните данъци от предходни години. От данъка върху превозните средства са заложени приходи от 3 900 000 лв. От данък при възмездно придобиване на имущество очакваното изпълнение е в рамките на 3 400 000 лв.

Зам.-кметът Снежана Данева-Иванова уточни, че относно годишния патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници очакваният приход е в рамките на 180 000 лв. В частта за данъка върху таксиметровия превоз на пътници са заложени 80 000 лв. по-малко, като данъкът, заплащан от превозвачите ще бъде в размер на 300 лв., а държавата ще предостави финансова компенсация на общините в размер на разликата между размера на определения от Общинският съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г. и минималната ставка за този данък, съгласно ЗМДТ.

От туристическия данък са планирани 150 000 лв., като намалението на постъпленията се очаква заради кризата от Covid-19. Размерите на такса битови отпадъци се запазват, а очакваният приход е в рамките на 6 446 764 лв.

33 млн. лв. е проектът на инвестиционната програма на Община В. Търново. Тя беше представена от зам.-кмета проф. Георги Камарашев. Сред приоритетните обекти, финансирани със средстава от ЕС, са рехабилитацията и реконструкцията на улиците „Опълченска“, „Теодосий Търновски“, „Димитър Найденов“, Сливница“, „Климент Охридски“ и „Ксилифорска“, за което са заложени 4 247 463 лв. Другите значими обекти са реконструкцията на бул. “България” и изграждане на кръгови кръстовища „Беляковско шосе“ и „Христо Ботев“, за което ще бъдат  инвестирани 2 млн. лв. по проекта за Интегриран градски транспорт. За разширение на Мултимедийния център “Царевград Търнов” са предвидени 138 928 лв., за ремонт на музей “Възраждане и Учредително събрание” – 864 178 лв.

За изграждане на водопровод и канализация на бул. „България“ са заложени 3,9 млн. лв., осигурени с постановление на Министерски съвет. За изграждане на улици и тротоарни настилки на улиците “Козлодуй”, “Димитър Рашев”, “Иван Хаджидимитров”, “Димитър Благоев” и “Народни будители” са предвидени 3 539 431 лв. За ремонт на стълбищната мрежа Общината е заложила 50 000 лв. За неотложни разходи за текущи ремонти на общинските пътища са предвидени 103 587 лв..

Весела БАЙЧЕВА

 

loading...
Пътни строежи - Велико Търново