8718 великотърновски ученици са обхванати в електронно обучение

Публикувано на пт, 1 май 2020
245 четения

Всички училища във Велико Търново и общината прилагат дистанционни форми на обучение, обяви днес кметът Даниел Панов по време на заседание на общинския съвет в отговор на поставен въпрос. Това важи както за учебните институции на общинска издръжка, така и за петте професионални гимназии (на държавна издръжка) и двете частни училища – Американски колеж „Аркус“ и Училище за таланти „Димитър Екимов“ – Русаля.

8718 от общо 8878 ученици във Велико Търново и общината са обхванати в електронното обучение, или над 98%. Само 60 ученици нямат възможност заради липса на устройства, липса на интернет или лични причини. 44 от тях получават задачи на хартиен носител с помощта на класни ръководители и медиатори, а останалите 16 ученици са под контрола на директорите и на педагогическите екипи.

929 учители в образователната система в община Велико Търново използват платформите, осигуряващи различните форми на дистанционно обучение. Голям интерес за техни колеги от цяла България са публикуваните от великотърновски педагози уроци по химия, биология, български език и литература и др.

„Адмирации и голяма признателност към всички учители, непедагогически персонал и директори, към родителите и към учениците – заедно вие показахте, че можете да се справите с предизвикателството“, коментира кметът на Велико Търново Даниел Панов.

loading...
Пътни строежи - Велико Търново