52,63% е активността в област Велико Търново в края на изборния ден

Публикувано на нд, 12 май 2013
714 четения

52,63 % активност в края на изборния ден за парламентарните избори отчете РИК във Велико Търново. Това съобщи 21,10 часа председателят на комисията Десислава Йонкова.

Най-висока е в община Сухиндол – 56,43 %, най-ниска в Стражишко – 48,61 %. В останалите общини до урните отидоха – Велико Търново – 54,23 %, Горна Оряховица – 49,60 %, Елена – 51,69 %, Златарица – 52,19 %, Лясковец – 52,53 %, Павликени – 51,82 %, Полски Тръмбеш – 55,66 % и Свищов – 53,79 %.

Весела КЪНЧЕВА

52,63% активноствкраянаизборниядензапарламентарнитеизбориотчетеРИКвъвВеликоТърново. Товасъобщи 21,10 часапредседателятнакомисиятаДесиславаЙонкова.

НайвисокаевобщинаСухиндол – 56,43 %, найнискавСтражишко – 48,61 %. ВостаналитеобщинидоурнитеотидохаВеликоТърново – 54,23 %, ГорнаОряховица – 49,60 %, Елена – 51,69 %, Златарица – 52,19 %, Лясковец – 52,53 %, Павликени – 51,82 %, ПолскиТръмбеш – 55,66 % иСвищов – 53,79 %.

ВеселаКЪНЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново