Проблемите на спорта обсъждаха във ВТУ

Публикувано на пт, 2 Дек. 2022
147 четения

Кръгла маса “Проблеми и перспективи на физическото възпитание и спорта в условията на глобализация” се проведе във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
Организатор на събитието бе катедра “Теория и методика на физическото възпитание” към Педагогически факултет на Великотърновски университет, а председател на проявата бе доц. д-р Светослав Стефанов. Събитието бе открито от заместник-декана по научната работа на Педагогически факултет проф. дпн Теодора Давидова.
В проявата взеха участие докторанти, млади учени и техните ментори, както и учители по физическо възпитание и спорт от великотърновски училища. Специален гост бе доц. д-р Йосип Стросмайер от Университета в Осйек, Хърватска. Изнесени бяха над 20 презентации на доклади, по значими проблеми от областта на физическото възпитание и спортната наука. Бяха дискутирани въпроси, свързани с обучението на ученици със специални образователни потребности, здравно-профилактични аспекти на физическото възпитание и спорта, новости в методиката на преподаване и обучение в различните спортни дисциплини и др.
Преподавателите от катедра “Теория и методика на физическото възпитание” отчитат успеха на научната проява и смятат тази кръгла маса да се превърне в традиция.
Анатоли ПЕТРОВ

loading...
Пътни строежи - Велико Търново