Жителите на старата столица са изрядни данъкоплатци

Публикувано на пн, 22 Ное. 2021
97 четения

5 294 759 лева са постъпленията в Община Вeлико Търново от данъка върху недвижимите имоти за деветмесечието на годината. Това показват данните за касовото изпълнение на бюджета и постъпленията в местната хазна. Планираните приходи са в размер на 5 650 000 лева, което на практика показва, че досега са събрани близо 94 процента от налога.
От такса битови отпадъци великотърновци са внесли 6 263 317 лв. или над 97 % от заложените по план 6 446 764 лв. От данъка върху превозните средства очакваното изпълнение е в рамките на 4 000 000 лв., като към 30.09. приходът от него възлиза на 3 757 306 лв. или това са близо 94 % изпълнение на плана.
Постъпленията в хазната от данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин са заложени в рамките на 3 500 000 лв. За деветмесечието са платени 3 199 995 лв. или над 91 % от планираното.
Постъпленията от окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници са съответно 115 925 лв. и 43 633 лв. От туристически данък в бюджета са постъпили 108 970 лв., което представлява над 72 % изпълнение на плана.
От местната администрация отчитат, че просрочените задължения на Община В. Търново към 30.09. са в размер на 2 442 999 лв., в т.ч. за рекултивация на депо Шереметя – 640 704 лв., като средствата са получени от ПУДООС на 5 октомври и задължението е разплатено два дни по-късно.
За изграждане на Детска градина “Шареният замък” задължението в размер на 817 745 лв. също е разплатено. Просрочените вземания на Общината за 9-месечието са в размер на 372 164 лв. Отчетът за касовото изпълнение на бюджета ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет в края на седмицата.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново