Започват проверки на мостовете в областта

Публикувано на вт, 12 сеп. 2023
167 четения

Предстои проверка на състоянието на всички мостове в страната. Министърът на регионалното развитие и благоустройство Андрей Цеков е възложил на председателя на Агенция “Пътна инфраструктура” да организира проверки на мостовите съоръжения по републиканската пътна мрежа и да подготви доклад в срок до 45 дни. С отделно писмо министър Цеков ще се обърне към Национално сдружение на общините в Република България с молба за преглед на мостовете, които са общинска собственост.
Общо 151 моста има на територията на област В. Търново по републиканската пътна мрежа. “На всеки 6 месеца правим обследване на всички съоръжения и там, където има забележки се предприемат съответните мерки за тяхното отстраняване”, заяви инж. Венцислав Ангелов, директор на Областно пътно управление – В. Търново. При констатиране на проблем се уведомява Института по пътища и мостове, който прави обследване и излиза с доклад за състоянието на съответното съоръжение и необходимите мерки, които следва да бъдат предприети. Във връзка с разпореждането предстои да бъде направена нова проверка на всички съоръжения, уточни инж. Ангелов.
Към момента има два моста в областта, които са в аварийно състояние. Това са мостът на път I-5 “В. Търново – Дебелец” при км 106+096 над река Янтра и при км 106+569 жп надлез, подходите и връзката между тях. Причината е критичното експлоатационно състояние на мостовото съоръжение над река Янтра и на надлеза над жп линията “Русе – Стара Загора – Подкова”. Конструктивното състояние на моста е категоризирано като критично и описаните конструктивни нарушения налагат изпълнението на ново съоръжение. В допълнение се явява и необходимостта от реконструкция на съществуващото триклонно кръстовище, намиращо се между двете съоръжения, за което е необходима промяна на типа на кръстовището и обособяване на лента за ляво завиване по направление Габрово – В. Търново.
Освен конструктивните нарушения на надлеза над жп линията Русе – Стара Загора има недостатъчен височинен габарит над нивото на железния път, съгласно действащите нормативни изисквания, което също налага изпълнението на ново съоръжение.
В тази връзка от Агенция “Пътна инфраструктура” обявиха обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвянето на технически проект и строителство и ремонт на съоръжения по седем обособени позиции, една от които е за област В. Търново. В процедурата участват две фирми – “Автомагистрали” ЕАД и “Пътни строежи – В. Търново”. За изпълнител е определена фирма “Пътни строежи – В. Търново”, получила максималния брой от 100 точки и предложила оферта в размер на 7 190 000 лв. без ДДС. Другият участник е отстранен от процедурата.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново