Заплатите в областта с 262 лв. по-ниски от средните за страната

Публикувано на чт, 7 Мар. 2019
1238 четения

912 лв. е средната брутна заплата във Великотърнвоска област за декември 2018 г., показват данните на Териториалното статистическо бюро. Увеличението спрямо предходния месец е едва с 4 лв. През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в областта е 909 лв. и е с 24 лв. по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 262 лв. по-ниска от средната за страната, която е 1171 лв. В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата областта се нарежда на 15-о място.
Най-голямо увеличение на средната заплата е регистрирано в образованието – 9 %, а най-голямо намаление при недвижимите имоти – близо 15 %. Най-висока средна месечна заплата се получавали наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1260 лв. и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1220 лв. Най-ниско платени са били наетите в „Хотелиерство и ресторантьорство” – 569 лв. и „Професионални дейности и научни изследвания” – 595 лв.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения и частния сектор нараства с 8 %. По данни на статистическото бюро към края на 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в региона са 68 000. Най-голям е относителният дял на работещите в преработващата промишленост – 28 % и търговията и ремонтмните дейности на автомобили и мотоциклети – 15 на сто. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в селското стопанство и транспорт, складиране и пощи. В края на четвъртото тримесечие на 2018 г. в частния сектор са работили 68 % от всички наети в областта.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново