Ясно е кой ще прави кръговото кръстовище на Беляковско шосе

Публикувано на чт, 30 мар. 2023
4289 четения

След поредица от неуспешни опити най-накрая е избрана фирма изпълнител за изграждането на кръговото кръстовище на Беляковско шосе във В. Търново. Това е “Парсек Груп” ЕООД , гр. София. При последната процедура оферти подадоха три фирми, като останалите участници са “Пътни строежи – В. Търново” АД и “Надежда Ви Строй” ЕООД, гр. София. От протокола на комисията става ясно, че участникът “Надежда Ви Строй” ЕООД е отстранен от участие поради неизпълнение на условие, посочено в документацията, и представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.
Комисията класира на първо място фирма “Парсек Груп” ЕООД, а на второ – “Пътни строежи – В. Търново” АД. Предстои сключването на договор с избрания изпълнител, ако решението не бъде обжалвано в Комисията за защита на конкуренцията.
Предложената от столичното дружество цена е 929 000 лв. без ДДС или 1 114 800 лв. с ДДС.
Кръговото кръстовище е един от обектите, включени в проекта за интегриран градски транспорт. Засега обаче е осигурено само частично финансиране в размер на 632 987 лв. без ДДС. Дейностите над тази сума до размера на крайната заложена цена ще се извършват от изпълнителя след получаване на писмо за осигурено финансиране. Срокът за изпълнение спира да тече след извършване на видовете работи, за които са осигурени пари, и ще се възобнови след осигуряване на останалите средства, посочват в обявената обществена поръчка от местната администрация.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново