Вдига се възрастта за пенсиониране

Публикувано на пт, 6 ян. 2023
937 четения

Без промяна от началото на 2023 г. остава сумата, която лицата внасят за така нареченото закупуване на осигурителен стаж – 140,58 лв. за всеки недостигащ месец. Това съобщават от Националния осигурителен институт. Тази сума няма отношение към увеличението на минималната работна заплата, а се изчислява като процент (19,8 на сто) от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, родени преди 1 януари 1960 г., определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен в разпоредбите с удължено действие на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., се запазва без промяна от началото на тази година – 710 лв. Така до приемането на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица остава в същия размер, а именно 710 лв., съответно и сумата за закупуването на един месец осигурителен стаж – 140,58 лв.
Възможностите за закупуване на осигурителен стаж са определени в Кодекса за социално осигуряване, като вариантите за внасяне на необходимите вноски са два: за времето на обучение при завършено висше или полувисше образование, както и за периода на докторантура, или до 5 години при недостигащ стаж за пенсиониране по общия ред.
Пенсионерите с начална дата на пенсията през деветмесечието на 2022 г., откупили осигурителен стаж до 5 години, е 2679, като средният брой месеци недостигащ стаж на едно пенсионирано лице е 23,25. За цялата 2021 г. броят пенсионери с новоотпуснати пенсии, откупили осигурителен стаж до 5 години, е 3840, а средният недостигащ стаж – 22,18 месеца, посочват от осигурителния институт.

На каква възраст ще се пенсионираме?

От 1 януари т.г. минималната възраст за пенсиониране се вдига с по два месеца за жените и с по един за мъжете. Според изискванията жените трябва да имат навършени 62 години и стаж 36 г. и 4 месеца, а мъжете 64 години и 6 месеца и стаж от 39 г. и 4 месеца. Възрастта за пенсия ще продължи да нараства до 2029 г. за мъжете и до 2037 г. за жените, когато ще се изискват навършени 65 години и по този начин пенсионната възраст ще бъде изравнена и за двата пола. Стажът за жените трябва да достигне 37 г., а за мъжете – 40 г.
Относно така наречената пенсия при непълен осигурителен стаж т.е. когато лицето няма достатъчно стаж, изискването е да има най-малко 15 години действителен осигурителен стаж, и навършена възраст от 67 години. Това е пределната възраст за придобиването на това право на пенсия и тя няма да нараства повече през следващите години.
От НОИ информират също, че хората имат право и на ранно пенсиониране, но не по-рано от една година преди навършване на пенсионната възраст за съответния човек и при условие, че е придобил пълния изискуем за него осигурителен стаж. От 2023 г. от тази възможност могат да се възползват жените, навършили 61 години при стаж от 36 години и 4 месеца, както и мъжете, навършили 63 години и 6 месеца с наличен осигурителен стаж 39 години и 4 месеца. Тази пенсия се отпуска с пожизнено намаление от 0,4 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до общата пенсионна възраст.
Някои професии са по-облагодетелствани в условията за пенсиониране. Такива са военнослужещите, държавните служители, работещи в Министерство на вътрешните работи, по Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители от Закона за пощенските услуги, държавни служители, работещи по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, осъществяващи охрана на съдебната власт и др.
Така например военнослужещите придобиват право на пенсия при навършване на възраст 54 години и 27 години общ осигурителен стаж, от които 2/3 (18 години) действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и/или като резервисти на активна служба и/или срочна служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България. От 1 януари на всяка следваща година възрастта се увеличава с по два месеца до достигане на 55-годишна възраст, посочват от НОИ.

Промени има и при пенсионирането на учителите

От 1 януари 2023 година осигурените на учителски длъжности лица придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 59 години от жените и 61 години и 6 месеца от мъжете, при условие че имат учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 г. и 8 месеца за мъжете. От първия ден на всяка следваща календарна година до навършването на 62-годишна възраст за жените и мъжете възрастта се увеличава, като увеличението за жените е с по 2 месеца до 2029 година и с по 3 месеца от 2030 година. Възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец годишно, а изискването за продължителността на учителския осигурителен стаж (25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете) не се променя.
Относно размера на минималната пенсия то през първите месеци на тази година остава 467 лв. Според приетия удължителен бюджет пенсиите ще се повишат с 12 % от 1 юли т.г., както предвижда швейцарското правило, тоест с 50 % от ръста на осигурителния доход и 50 % от инфлацията.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново