Валентин Ламбев, ръководител на групата съветници на БСП в Общински съвет – Велико Търново: “Устойчивото развитие е залог за успеха на Велико Търново”

Публикувано на пт, 23 Ное. 2012
704 четения

– Г-н Ламбев, неотдавна кметът на общината Даниел Панов и председателят на ВТОС Николай Ашиков направиха отчет за първата година от мандата си. Как ще коментирате постигнатото?
– Те посочиха, че през изминалата година са в ход 26 проекта с европейско финансиране на стойност 80,2 млн. лева в областта на инфраструктурата, че се работи и по други 17 проекта по оперативните програми. В момента са готови да бъдат включени още 15 проекта за 10 млн. лева. Голяма част от тези проекти обаче са разработени или спечелени през миналия мандат. Въпреки това, ние приветстваме тази приемственост, както и направеното за подобряване на енергийна ефективност на учебните и детски заведения, на спортната база, обновяването на детските площадки и парковете.
Групата съветници от БСП оценява положително всичко това, подкрепя, и ще подкрепя реализацията на такъв тип проекти. Но финансирането им следва да се разглежда не като основен приоритет, а като допълнително привличане на средства за подпомагане на основната дейност на общинската администрация – хармонично и устойчиво развитие.
Все още обаче нямаме цялостно градоустройствено решение не само за общинския център, но и за останалите населени места. Преди 3 г. е изготвен и обсъден общият градоустройствен план на Велико Търново, но той не е внесен за приемане в ОбС, няма и мотиви от страна на кмета и администрацията защо се бави приемането му. Това води до невъзможност за планиране и развитие на градската среда и до продължаване на презастрояването. Липсата на ОУП е причина общината да не може да кандидатства за финансиране и по други европейски програми, за които има условие той да е в сила.
Друг задълбочаващ се проблем е увеличаващият се автомобилен трафик и недостигът на паркоместа в центъра на града. Без въвеждане на нови алтернативни маршрути, изграждане на кръстовища, включително надлези и подлези, този проблем ще тормози все повече жителите и гостите на В.Търново. В момента не се работи по нито един нов обществен паркинг, а фирмата, натоварена с организацията на движението, платеното паркиране и контрола на неправилно спрелите автомобили, се задъхва поради това, че паркоместата в отделни райони са крайно недостатъчни и това води до напрежение между шофьорите и живеещите в тези райони. Групата съветници на БСП предложи да се спре дискриминацията спрямо живеещите собственици на автомобили в обхвата на зоните чрез въвеждане на система за преференциално паркиране (по аналог на столицата), но това предложение беше отхвърлено от представителите на ГЕРБ без конкретни аргументи.
В миналия мандат се хвалехме, че Велико Търново е един от най-добре осветените областни центрове. Сега темпото по внедряването на енергоспестяващо градско осветление бе намалено, защо – никой не казва.
Не е ясно и какво ще стане с терена на Старото военно училище. Проектът за устройството на тази територия е готов от 2001 г, но вече е остарял. Градът няма истински градски център, липсват места за спортуване, за отдих и за разходка не само на жителите, но и на гостите му. Това бяха основните забележки при публичното му обществено обсъждане. Въпреки това, на базата на този остарял проект вече се изгражда нова ВиК структура. Това е капан за всеки следващ кмет, който започне строителство върху терена, тъй като то ще бъде ограничавано от ВиК структурата. Решаването на проблема трябва да започне веднага, защото реализацията на цялостния проект ще отнеме 8-10 г. Тъй като това е далеч повече от един управленски мандат, е необходимо да се потърси обществен консенсус какво ще представляват тези 180 дка в бъдеще.
Не е ясно и как ще се решават натрупаните проблеми в останалите селища на общината, средствата за тях са крайно недостатъчни. Предвидени са едва 360 000 лв. за изкърпване на дупките по уличната мрежа на 37 населени места…
Вярно е, че бюджетът не достига. Затова съветниците от БСП сме категорични, че ръководството на общината трябва да насочи вниманието и усилията си към осигуряване на достатъчно собствени приходи. Това е възможно чрез създаване и подобряване на условията за развитието на бизнеса, чрез повишаване събираемостта на собствените приходи. От там ще дойдат стабилизирането на общинската икономика, намаляването на безработицата и повишаването на доходите.
– Как ще коментирате публикуваното изследване на Института за пазарна икономика, в което оценката за Велико Търново и областта е твърде негативна? 
– Посочените в това изследване основни проблеми за града и областта са следствие от бързо влошаваща се демографска картина, недостатъчно благоприятната бизнес среда и традиционно ниското ниво на преки чуждестранни инвестиции. Тревожна е констатацията, че социалната среда във В. Търново е една от най-лошите в страната, че 2/3 от населението изпитва лишения, а всеки 4-и жител на общината живее под прага на бедността. Изследването съвпада напълно с нашите наблюдения – срещите ни с хората, особено в по-малките селища на общината, показват, че бедността се разширява и задълбочава. Все повече семейства, дори и на работещи, се оплакват, че едва свързват двата края и трудно ще изкарат зимата. Последните данни на Териториалното статистическо бюро показват, че средната работна заплата за третото тримесечие е 593 лв., което е с около 1/3 по-малко от средната заплата в страната. Според независимия анализ влошената социална среда във В. Търново се дължи на големия брой семейства, в които има безработни. Безработицата в общината е 8,4 %. Само през септември са регистрирани нови 780 безработни на възраст до 29 г. Тук искам да се спра и на още един аспект. Въпреки че във В. Търново имаме едно от най-високите нива в областта на образованието, университети и няколко елитни гимназии, младежката безработица достига 30 %. Последните данни на Бюрото по труда показват, че все повече стават желаещите да усвояват допълнителни професионални умения. От 1800 кандидати да се обучават по програмата “Аз мога повече” само 800 са пожелали да изучават чужд език, останалите 1000 искат нова професия. В същото време 16 % се канят да се преместят в друг град, ако имат такава възможност, защото оценяват като нисък собствения си стандарт на живот. Това трябва да ни накара да се замислим както за структурата в образованието, така и на общинската икономика.
В анкета сред представителите на бизнеса като основни негативни фактори се открояват корупцията в местните органи на властта, фалитите на много от малките и средни фирми, недостатъчната големина на регионалния пазар. Посочено е още, че голяма част от местните данъци и такси са чувствително по-високи от тези в другите общини на областта.
– Даниел Панов ви обвини в популизъм и заяви, че като искате намаляването на местните данъци и такси, няма да има достатъчно пари за благоустройствени мероприятия… 
– Групата съветници от БСП сме подкрепили размера на тези налози, но бихме искали да усетим по-ефективното им разходване. Ще посоча за пример стойността на обществената поръчка за изработването на новата структура на общинската администрация. Там има излишно разточителство – за изготвянето й на частна фирма са платени над 48 000 лв. В същото време съседна община е дала за такава услуга 125 пъти по-малко. Задълбочава се тенденцията за намаляване на дела на собствените приходи спрямо общите постъпления. Например рязко намаляват приходите от отдаване под наем и продажба на общинско имущество. Коефициентът на инвестиционна активност спада от 4,87 за 2011 г. до 2,33 за текущата. При общините с население над 50 хил. души В.Търново за 2012 г. отива на 34-о, а през 2011 г. е бил на 23 място. Изследването констатира, че общината изпитва сериозни затруднения със задължителното финансово самоучастие в одобрените проекти, налага се да ползва външно финансиране, което от своя страна увеличава задлъжнялостта й. Притеснителен е фактът, че към момента задълженията на общинските търговски дружества надхвърлят 4 млн. лева при запазване или намаление на приходите им.
 – Какво според вас трябва да се направи през оставащите три години от мандата, за да се преодолеят тези негативни тенденции?
– Оценката на групата съветници от БСП е, че въпреки направеното в посока на градската среда, ВИК мрежата, подобряване на имиджа на В. Търново за развитие на туризма, икономическата ситуация се влошава и се задълбочават социалните проблеми. Не може да се оправдаваме само със световната икономическа криза. Общинското ръководство, най-вече кметът, през оставащите 3 години от мандата трябва да насочат вниманието си към създаване на конкурентни условия за правене на бизнес – да се разработят подходящи програми, което ще доведе до идването на външни инвеститори, да се дадат известни преференции на малкия и среден бизнес, чието производство е насочено предимно към увеличаване на вътрешното потребление. За преодоляване на негативните тенденции, при изготвяне на бюджета за 2013 г., е нужен нов по-рационален подход на планиране, събиране и реализация на общинските приходи. Необходимо е, както и привличане на млади, високообразовани и по адаптивни към съвременните условия специалисти, които да заемат ключови позиции в администрацията и в общинските фирми. Групата съветници на БСП е готова да подкрепи такива намерения и ще работи за тяхното изпълнение.
Весела КЪНЧЕВА
сн. архив

loading...
Пътни строежи - Велико Търново