Четири общински дружества отчитат загуба за 9-месечието на годината

Публикувано на пт, 20 Ное. 2020
674 четения

Четири от деветте общински дружества във В. Търново отчитат загуби в размер на 464 000 лв. за 9-месечието на годината. Най-големи са загубите на Комплексния онкологичен център (на снимката) – 388 000 лв., следван от Общинската туристическа агенция “Царевград Търнов” с 33 000 лв., “Инвестстрой-92” с 26 000 лв. и “Организация на движението, паркинги и гаражи”, отчело загуба в размер на 17 000 лв.
Останалите пет дружества са реализирали печалба в размер от 110 000 лв., като най-голяма е на Центъра за психично здраве – 85 000 лв., “Обредни дейности” – 13 000 лв., и Специализираната белодробна болница “Д-р Трейман” с 10 000 лв. Центърът за рехабилитация и спортна медицина и Центърът за кожни заболявания са на плюс с по 1000 лв. Така обобщеният консолидиран резултат на общинските търговски дружества е отрицателен и е в размер на минус 354 000 лв. За сравнение през аналогичния период на предходната година е бил в размер на 54 000 лв.
Според информацията от местаната администрация обявяването на извънредно положение и рестрикциите, утвърдени със съответни заповеди, са оказали сериозно влияние върху дейността на търговските дружества.
Относно медицинските дружества резултатите им силно се влияят от начина на финансиране, което е в приоритета на Министерството на здравеопазването и се определя по специфична методика за изчисляване на държавната субсидия, както и остойностяването на клиничните пътеки, по които тези дружества имат договори с РЗОК. По този начин формираната субсидия и приходи по клинични пътеки в някои от случаите не отразяват детайлно и актуално необходимите средства, вследствие на което неразплатени извършени задължения по лечението се отчитат като загуби.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново