Четири фирми искат да сменят водопроводa по бул. “България”

Публикувано на чт, 8 юли 2021
1447 четения

Четири фирми са подали документи по обявената обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на водопровод и канализация на бул. “България” във Велико Търново. Това са “Водоканалстрой-Костови” ЕООД, “Пи Ес Пи” ЕАД, “Планекс” ЕООД и “Диел Трейд” ЕООД. Все още не е ясна датата на отваряне на ценовите оферти, но класирането на участниците се извършва въз основа на предложените цени за изпълнение на поръчката. Принципът е на първо място да се класира участникът, предложил най-ниска цена и който отговаря на заложените критерии от възложителя.
Водоснабдителната система на Велико Търново е изграждана в продължение на много години с тръби от различни материали – основно етернитови, чугунени или стоманени, като през последните години се влагат изключително полиетиленови с висока плътност. Водопроводите по бул. “България” са изградени от стоманени и азбесто-циментови тръби, с изключение на участъка от кръстовището с ул. “Възрожденска” до кръстовището с ул. “Любен Каравелов”, където е положен полиетиленов водопровод.
С реализацията на проекта ще се осигури необходимото количество и качество на питейната вода, ще се ограничат загубите по мрежата, ще се подобри качеството по канализационната услуга и увеличаване на отводнителния капацитет на дъждоприемните шахти. Това трябва да сложи и край на наводненията в центъра на старата столица при всеки проливен дъжд.
Изграждането на водопровод и канализация по бул. “България” възлиза на 3,8 млн. лв. без ДДС, като парите са осигурени от държавата. След подмяната на тръбите целият булевард ще бъде преасфалтиран, за което също са осигурени средства.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново