Търсят фирма за доставка на нови уреди по програмата за смяна на старите печки

Публикувано на чт, 13 Авг. 2020
250 четения

Община В. Търново обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на отоплителни устройства за битово отопление. Закупуването им е част от изпълнението на проект “Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, който се реализира в шест общини – Столична, Бургас, В. Търново, Монтана, Русе и Стара Загора. Проектът се осъществява с финансовия принос на Програма “Life+” на Европейския съюз, като целта е да се намалят емисиите на фини прахови частици от битовото отопление в атмосферния въздух.
В рамките на проекта поетапно ще бъдат подменяни отоплителните устройства на дърва и въглища на част от домакинствата във В. Търново с нови алтернативни уреди. Общината вече е одобрила 82 домакинства, които ще получат нови уреди при изпълнението на пилотната фаза на проекта, като те трябва да бъдат доставени преди началото на новия отоплителен сезон.
Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции. Първата е за доставка на пелетни камини и пелетни котли, за която са предвидени 64 208 лв. без ДДС, а втората е за доставка на газови котли, за които са заложени 57 333 лв. без ДДС. Общата прогнозна стойност е в размер на 121 541 лв. без ДДС.
В последващия етап на проекта ще бъдат подменени старите печки и на други домакинства или общо на 500 семейства от старата столица.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново