Свикват ново Общо събрание на МОБАЛ

Публикувано на чт, 19 Ное. 2020
4488 четения

Извънредно Общо събрание на акционерите в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” – В. Търново, ще се проведе на 4 декември. На него ще бъде гласувано предложението за одобряване на решенията на Съвета на директорите, взети на 30 октомври тази година за получаване на банков кредит и за учредяване на особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредитни средства. Искането е за заем в размер на 3,6 млн. лв., като сегашните условия са по-изгодни за МОБАЛ, тъй като лихвата и таксата за управление са по-ниски и няма да има учредяване на ипотека върху имот на болницата. С новите предложения на кредитора МОБАЛ ще спести над 92 000 лв. от намалената лихва и такса за управление. Парите от кредита са за финансиране на строителните дейности и довършване на новия корпус в двора на МОБАЛ. За обезпечаване на банковия кредит се предвижда учредяване на особен залог в полза на кредитора на всички настоящи и бъдещи вземания на дружеството по сключените договори с НЗОК. Общият срок на инвестиционния кредит е 120 месеца, а лихвата е 1 %.
Акционерите в МОБАЛ ще трябва да се произнесат и по предложението за сключване на споразумение с НЗОК за уреждане на отношенията по неразплатени дейности в болничната помощ за 2015 и 2016 г. За 2015 г. болницата има незаплатени дейности за април, септември, октомври, ноември и декември в размер на 222 741 лв. По повод заплащането им не са предявявани искови претенции в съда и няма направени разноски за водене на съдебни производства. Законната лихва върху дължимата сума към 31.10.2020 г. възлиза на 57 217 лв.
За 2016 г. незаплатените дейности от Здравната каса са в размер на 116 885 лв. за март, август, октомври, ноември и декември. За месец март МОБАЛ не е предявил искова претенция, но за останалите е депозира искови молби в Районния съд във В. Търново, като към момента няма постановени съдебни актове. Лихвата за март възлиза на 12 944 лв. За останалите месеци, за които дружеството е предявило съдебни претенции, възлизат на 11 075 лв. Воденето на съдебни дела обаче би проточило във времето получаването на тези средства. За това от МОБАЛ предлагат сключване на спорзумение с НЗОК, което реално предполага до края на годината болницата да получи дължимите ѝ средства. Това е изключително важно предвид извънредното положение и продължаващата епидемична обстановка, тъй като обемът на дейности на дружеството е намалял значително. На предстоящото заседание на Общинския съвет във В. Търново ще стане ясно дали ще бъдат подкрепени исканията на Съвета на директорите на МОБАЛ и как ще гласува представителят на Общината на Общото събрание на акционерите.
Междувременно вчера Министерски съвет даде съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на МОБАЛ. Обособената част от лечебното заведение, представляваща сграда, не се ползва за дейността на дружеството и е с отпаднала необходимост. Същата генерира разходи, поради което ръководството на болницата е заявило желание за освобождаване чрез продажба. Полученият паричен ресурс ще остане в лечебното заведение.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново