Средната работна заплата в областта е с 500 лв. по-ниска от средната за страната

Публикувано на пн, 22 май 2023
282 четения

С близо 500 лв. е по-ниска средната работна заплата за Великотърновска област спрямо средната за страната, която през четвъртото тримесечие на миналата година е била 1879 лв. Това беше отчетено по време на заседанието на Областния съвет за тристранно сътрудничество. На него беше приет план за действие през 2023 г. и беше представена информация за състоянието на пазара на труда, наетите лица и средната работна заплата за региона.
Средната брутна работна месечна заплата за октомври 2022 г. в областта е била 1386 лв., за ноември – 1374 лв., а за декември е била 1410 лв. През четвъртото тримесечие на миналата година средната месечна заплата в региона е с 60 лв. по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 489 лв. по-ниска от средната за страната. В сравнение с останалите области по показател равнище на работна заплата областта се нарежда на 18-о място.
Най-висока заплата в края на миналата година са получавали заетите в “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 2072 лв., и “Финансови и застрахователни дейности” – 2045 лв., а най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности “Операции с недвижими имоти” – 901 лв., и “Професионални дейности и научни изследвания” – 906 лв.
Най-търсените професии във Великотърновска област през миналата година са били работници в добивната и преработващата промишленост, оператори на стационарни машини и съоръжения, работници по събиране на отпадъци, машиностроители, персонал, полагащ грижи за хората, водачи на МПС, монтажници, продавачи, преподаватели и др.
На заседанието, открито от областния управител инж. Георги Гугучков, присъстваха експерти от Областна администрация, представители на КНСБ, КТ “Подкрепа”, Асоциацията на индустриалния капитал в България – клон Велико Търново, и др. На него стана ясно още, че наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на миналата година в региона са 65 000, от които в частния сектор работят близо 70 % от заетите лица.
От Стопанската камара информираха, че все още много млади хора или емигрират, или не искат да работят, докато в същото време делът на заетите в сивата икономика остава доста висок. Представителят на КРИБ Олег Божанов обърна внимание, че учениците в 12 клас вече са пълнолетни, но нямат достъп до пазара на труда.
Росен Иванов от Търговско-промишлената палата предупреди, че изкуственият интелект може да провокира много сериозна трансформация в пазара на труда и ще направи уязвими сферите на медицината, образованието, финансовия сектор и др. От своя страна Димитър Чолаков от Съюза за стопанска инициатива акцентира върху необходимостта от подготовка на повече кадри в областта на киберсигурността.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново