Сформират временна комисия към Великотърновския общински съвет

Публикувано на пт, 30 юли 2021
387 четения

Временна комисия към Великотърновския общински съвет предстои да бъде сформирана до няколко дни, като целта е да разработи и предложи политика за участието на Общината в публичните предприятия. Предложението за създаването ѝ е на председателя на местния парламент Венцислав Спирдонов и заместника му Росен Иванов. То беше направено по повод представените планове за погасяване на загубите за 2020 г. на четири общински дружества – “Инвестстрой-92”, “Царевград Търнов”, “Организация на движението, паркинги и гаражи” и Комплексния онкологичен център. Предложението беше подкрепено единодушно от съветниците.
“Управителят на едно дружество е творческо лице, назначено да го развива. Когато собственикът на капитала вкарва допълнителен капитал в дружеството, това е декапитализация. И не говори добре за вас, след като със собствени средства, със собствено творчество не можете да се справите със задачата да развивате възложеното ви дружество. В тази връзка с колегата Росен Иванов предлагаме да бъде създадена временна комисия, която да разработи и предложи на ВТОС политика за участието на Община В. Търново в публични предприятия, съгласно Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия. Тя би следвало да даде отговор на въпроса защо е създадено съответното предприятие, какъв е очакваният обществен резултат от изпълнение на предмета му на дейност”, заяви Спирдонов.
Временната комисия трябва да предложи също така правила за избор на регистриран/и одитор/и за независим финансов одит на публичните предприятия, чиито принципал е ВТОС. В правомощията ѝ ще е и определянето на правилата за формиране на комисия за провеждане на конкурсни процедури, включващи номинирането и подбора на кандидатите за управление и контрол на общинските дружества, както и изработването на показатели и критерии за определяне на бална оценка в общинските дружества, определящи възнаграждението на изпълнителните контролни органи на публичните предприятия.
Временната общинска комисия ще е в състав от 9 души – трима съветници от ГЕРБ, двама от БСП и по един от останалите политически формации, като работата ѝ ще продължи до края на август.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново