Със сертификат за форсмажор фирми не плащат неустойки

Публикувано на вт, 8 ян. 2013
530 четения

83 фирми са получили “извинителни бележки” от Българската търговско-промишлена палата миналата година. Чрез сертификатите за форсмажор фирмите не плащат неустойки по договори с партньорите си при възникнали природни бедствия – наводнения, земетресения, градушки, свлачища, пожар, производствени аварии, стачка или друга непреодолима сила.
За една година сертификатите за непреодолими препятствия, издадени от БТПП, са се увеличили 4 пъти, съобщават от браншовата организация. Това се дължи на нарастването на природните бедствия, но и на факта, че сертификатът за форсмажор са интернационално признати. Те се приемат като доказателство и от международните арбитражни институции при съдебни дела между фирмите.
“Извинителната бележка” се издава въз основа на писмено заявление от потърпевшите фирми, към което се прилагат няколко задължителни документа, поясняват от БТПП. Един от тях е официален документ, издаден от независим орган, доказващ форсмажорното обстоятелство и продължителността на събитието. БТПП консултира търговците за това кой независим орган удостоверява възникналото непредвидимо обстоятелство. Подава се копие на сключения договор със съответните данни за срока и изпълнението му. Представя се и справка от името на търговеца за размера на неизпълнението, изразена в проценти или по друг начин, в зависимост от спецификата на договора, обясняват от БТПП.
З. ХРИСТОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново