Само един кандидат иска да ремонтира бившето СУПЦ

Публикувано на пн, 3 Авг. 2020
329 четения

Само една оферта е подадена по обявената обществена поръчка за ремонт на една от сградите на бившето СУПЦ в Г. Оряховица, която ще бъде използвана за кризисен център. Това е ЕТ “Идеал – Хасан Юсеинов”, която е изпълнявала дейности, свързани със санирането в града.
Процедурата за избор на изпълнител започна още преди окончателното одобряване на проекта и офертите бяха отворени в началото на миналата седмица. Тогава стана ясно, че е подписан и договорът с Управляващия орган на Оперативна програма “Региони в растеж” за изграждане на кризисен център за жертви на трафик и насилие. Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 1 557 027 лв., а собственият принос е 8797 лв. Центърът ще се помещава в бившето СУПЦ, но предстои да бъде направен основен ремонт на сградата. И тъй като има само един кандидат, се очаква комисията да излезе с решение до края на лятото.
Изграждането на кризисния център е заложено в Инвестиционната програма и интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Горна Оряховица. Същевременно Общината кандидатства и за разкриването на социалната услуга, като решението бе одобрено на заседание на Общинския съвет през юни.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново