Съгласуват в екоинспекцията проекта за паркинга на Сержантското училище

Публикувано на пн, 7 юни 2021
91 четения

В Регионалната екоинспекция е внесен проектът за изграждане на буферния паркинг в района на бившето Сержантско училище във В. Търново. Процедурата е във връзка с Наредбата за оценка на въздействието на околната среда, а вносител е фирмата изпълнител “Мистрал 7” ООД.
Буферният паркинг ще се ситуира в югозападната част на поземления имот върху площ от 6240 кв. м от общо 19 239 кв. м. Теренът граничи с благоустроени улици на запад, север и юг, а основният вход е от запад. Според инвестиционното предложение прокетът има за цел да oсигури подобряване на техническата инфраструктура в тази част на града, както и да даде транспортно решение за подобряване в максимална степен на транспортното обслужване, организацията на движение и пътната безопасност.
Предвижда се в северната част на имота да се изгради навес за 4 броя електробуси със зарядни станции и битов контейнер, състоящ се от склад, битово помещение за почивка на шофьорите и санитарен възел. При входа ще бъде организиран Контролно-пропускателен пункт с автомат за таксуване, павилион за охрана и др.
В северната част на имота ще са групирани паркоместата за електроавтобуси и туристически автобуси. В южната част ще бъде организиран паркинг с паркоместа за леки автомобили – 102 за леки коли, от които 5 места са предвидени за инвалиди.
Зоната, предвидена за паркинг на автобуси и за леки превозни средства, ще бъде изпълнена с асфалтобетонова настилка. Към паркинга ще се изгради и необходимата площадкова инфраструктура и външни връзки, съобразена с теренните особености и цялостното развитие на комплекса. Предвидените нови настилки, бордюри, тротоари и повърхностно отводняване са съобразени с вертикалната планировка и съответното натоварване от автобуси и автомобили.
Преди около месец в екоинспекцията беше внесен проектът и за буферния паркинг под Царевец, който ще бъде изграден от “Пътни строежи – В. Търново”. Двата паркинга са част от проекта за интегриран градски транспорт.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново