С 302 лв. е по-ниска средната заплата в областта от тази за страната

Публикувано на пн, 21 сеп. 2020
511 четения

1035 лв. е средната месечна работна заплата във Великотърновска област през второто тримесечие на 2020 г. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро. Средното възнагрждение е с 31 лв. по-високо спрямо предходното тримесечие, но е с 302 лв. по-ниско от средното за страната (1337 лв.) В сравнение с останалите области по равнище на работна заплата областта се нарежда чак на 15-о място. Преди Великотърновска област са Ловеч, Търговище и Пазарджик. Статистиката показва още, че средната брутна заплата за април в региона е била 1008 лв., за май – 1045 лв., а за юни – 1053 лв.
През второто тримесечие на годината средната месечна заплата в областта нараства с близо 5 % спрямо второто тримесечие на 2019 г. Най-високо възнаграждение са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1477 лв., и “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – 1246 лв. Най-ниско платени си остават наетите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството – 550 лв. и администрацията – 752 лв.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства със 7 %, а в частния сектор – с близо 3 на сто.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 0.8 % спрямо края на март 2020 г. и са 64.5 хиляди, като в частния сектор работят 67 % от всички наети лица. Най-голямо намаление се отчита в сферата на туризма и недвижимите имоти. В структурата на наетите лица най-голям е относителният дял на работещите в преработващата промишленост и търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети – съответно 27 и 15 %. В края на юни 2020 г. в сравнение с края на юни 2019 г. наетите лица намаляват с 3.1 хил. или с близо 5 на сто. Най-голямо намаление има в сферата на туризма и промишлеността, а най-голямо увеличение в дейността “Хуманно здравеопазване и социална работа”.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново