С 2 млн. лв. е увеличен бюджетът на Община Горна Оряховица за 2018-а

Публикувано на нд, 14 Ян. 2018
161 четения

29 574 298 лв. е рамката на Бюджет 2018 на Община Горна Оряховица. Увеличението спрямо м.г. е с над 2 млн. лв. Общо приходите с държавен характер за 2018 г. са в размер на 17 080 492 лв. Спрямо 2017 г. Общината получава 1 702 862 лв. повече за държавно делегирани дейности – образование, здравеопазване, социални услуги, читалища, както и за дейности свързани с бедствия и аварии. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на основния финансов документ. Предстои той да бъде подложен да дискусия и гласуване и в Общинския съвет.

Основен приоритет на бюджет ще бъде да се постигнат етапните цели на Инвестиционната програма, обясни кметът инж. Добромир Добрев. Това ще рече да се завършат започнатите през 2017 г. проекти и да се верифицират над 3,8 млн. лв., инвестирани в строителство досега, които Общината трябва да си върне. Предстои да бъдат завършени ремонтите на градския площад и парк „Детски кът“.  По проекта за подобряване на условията за икономическо развитие по ул. „Иван Момчилов“ трябва да се реконструира и доизгради канализацията. Предстои довършване на сградата на Приюта и доставка на оборудване.

През 2018 г. продължава изпълнението на договорите по Националната програма за енергийна ефективност на останалите 11 блока на улиците : „Юрий Гагарин“ ? 35, 45-47; „П. Р. Славейков“ ?17 и ?29; „Славянска“ ?18-20 и 28; „Васил Левски“ ?11; „Раховец“ ?12 и „Георги Бошнаков“ ?31. За МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ще бъдат отделени близо 160 000 лв. за първа вноска на скенера, за лапароскопско оборудване и се планират средства за нов рентген на разсрочено плащане. През годината ще се кандидатства за два обекта по програма „Красива България“ – за туристическия заслон на хижа „Божур“ за 216 437 лв. и за ремонт на втория етаж на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ на стойност 270 754 лв. За тези ремонти Общината осигурява 259 000 лв. собствен принос.

Капиталовата програма е обезпечена с над 1,1 млн. лв., като почти половината са държавна субсидия, а останалите средства са подсигурени са от местни резерви. В програмата има 40 обекта от всички обществени сфери. Предстоят ремонти в три училища, на три пенсионерски клуба, на младежките домове в Горна Оряховица и Долна Оряховица. Предвидено е изграждане на кръгово кръстовище до Съда, видеонаблюдение в населените места, детска площадка и др.

11 162 151 лв. е бюджетът в сферата на образованието, като тук влизат парите за делегирани дейности – държавна отговорност, и планираните собствени приходи. Средствата са за издръжка на всички училища, детски градини и Центъра за подкрепа за личностно развитие. В системата на здравеопазването има значително увеличение на стандартите на детските ясли и детските кухни, както и за здравните кабинети. През годината ще бъдат продължени ремонтите в двете детски ясли. Предвижда се също ремонт и оборудване на 4 здравни кабинета в СУ „Вичо Грънчаров“, ДГ „Първи юни“, ОУ „Паисий Хилендарски“ и ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“. Средствата по това перо за 2018 г. са 952 515 лв.

Общият бюджет в социалната сфера е 2 167 179 лв. Има увеличение за стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Защитеното жилище. От преходни остатъци ще бъдат закупени нови готварски печки за Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Драганово. Работи се и по постановление на МС за обгрижване на над 30 лица, за които се грижат 26 души. Проектът по ОП „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на 45 самотно живеещи и семейства с минимални пенсии.

През 2018 г. Общината ще плати 400 000 лв. отчисления от такса битови отпадъци за минал период. Очаква се одобрение от ПУДООС, за да започне и рекултивацията на закритото сметище.

Златина ДИМИТРОВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново