Расте интересът към фотоволтаиците

Публикувано на вт, 10 ян. 2023
2446 четения

Интересът към изграждането на фотоволтаични централи в област В. Търново става все по-голям. От началото на годината в Регионалната екоинспекция са подадени три инвестиционни намерения за такива съоръжения, а за миналата година са над 15. Потенциалът на ФЕЦ е видим за все повече предприемачи. Причината е, че високите цени на електроенергията от конвенционални източници кара все повече хора от бизнеса да търсят алтернативи за енергийните си потребности, а други инвестират в подобни съоръжения за продажба на електричество. Едното инвестиционно предложение, внесено в РИОСВ – В. Търново, е за изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталираната пикова мощност 3345 kW в землището на Арбанаси. Тя ще е върху имот с площ 33 914 кв. м с начин на трайно ползване пасище и имот от същото землище, който е с площ от 4001 кв. м. В имота са предвидени и два терена за изграждане на трафопостове, които ще служат за свързване на електрическата централа с електроразпределителната мрежа. Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия, както и в границите на защитена зона от мрежата “Натура 2000”, уточняват от РИОСВ.
Изграждане на фотоволтаична електроцентрала е планирана и в землището на село Първомайци. Тя ще включва около 216 броя панели по 650 W, а общата инсталирана мощност ще бъде около 150 kWp. Предложението за изграждането ѝ е на “ВЕЦ Първомайци”. За същия поземлен имот в селото е имало инвестиционно предложение за възстановяване на мелница и съоръженията към нея като воден обект с комплексно предназначение. За него е проведена процедура, приключила с решение за изграждането на малка водноелектрическа електроцентрала (МВЕЦ) “Първомайци” за производство на електроенергия в имота. Има и издадено разрешително за строеж. Към настоящия момент е започнало изграждането на съоръженията, посочват от инспекцията.
Частно лице е заявило намерение за изграждане на ФЕЦ с инсталирана номинална мощност 727,2 kWp в поземлен имот в гр. Сухиндол. Проектът предвижда да бъдат монтирани 1616 броя фотоволтаични модули върху метална конструкция. За реализиране на инвестицонното намерение се предвижда частично изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване и план за регулация за обединяване на няколко парцела в нов урегулиран поземлен имот, и отреждането му “за чисти производствени дейности и фотоволтаична централа”. Според проекта на инвеститора произведената електрическа енергия ще бъде предназначена за продажба.
Весела БАЙЧЕВА

loading...
Пътни строежи - Велико Търново